SK INTERFOOD CO.,LTD.บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด


2560

โครงการ DIP Stars

- เข้าร่วมโครงการ DIP Stars ปีที่ 1
- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง จากกระทรวงอุตสาหกรรม


2559

โครงการ DIP Stars

เข้าร่วมโครงการ DIP Stars ปีที่ 0


2558

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย และของเสีย ให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้

2557

การรับรองเป็นโรงงานผลิตสินค้าปสุสัตว์

ได้รับการรับรองเป็นโรงงานผลิตสินค้าปสุสัตว์
- เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารการผลิตเชื่อมโยงสู่ AEC

2555

รางวัลโรงงานสีเขียว

ได้รับรางวัลโรงงานสีเขียว


2553

มาตรฐาน HACCP

ได้รับมาตรฐาน HACCP ได้รับรางวัล MDICP AWARD ประเภท "สร้างสรรค์แบรนด์"

2552

มาตรฐาน GMP

ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP2548

การรับรอง

ผ่านการรับรองให้เป็นโรงงานผลิตเนื้อสัตว์อนามัย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพการส่งออก (EST number 188)

2547

เริ่มก่อสร้างและดำเนินธุรกิจ

เริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายนปี 2547 และเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 เป็นธุรกิจประเภทโรงฆ่าสัตว์ โรงงานมีพื้นที่ 18 ไร่


2546

วันที่เริ่มกิจการ

บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ ในวันที่ 11 กันยายน 2546

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image